پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
دولت باید برنامه‌ای مجدانه برای ساماندهی بازار ارز ارائه کند
آصفری در گفتگو با ایسنا
دولت باید برنامه‌ای مجدانه برای ساماندهی بازار ارز ارائه کند

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد که افزایش قیمت ارز در بازار آشفته قابل قبول نبوده و دولت باید برنامه‌ای جدی برای ساماندهی قیمت ارز ارائه کند.

چهارشنبه، ۴ تیر ماه، ۱۳۹۹