پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
به معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و اصناف/گام مهم کمیسیون تلفیق برای حمایت از تولید
رای مثبت محمد حسن آصفری
به معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و اصناف/گام مهم کمیسیون تلفیق برای حمایت از تولید

  مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. این پیشنهاد در حالی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که حتی یک رای مخالف نیز نداشت و با رای موافق همه حاضران مصوب شد تا به این ترتیب کمیسیون تلفیق بودجه گام مهمی در حمایت از واحدهای تولیدی بردارد.

سه شنبه، ۲۳ دی ماه، ۱۳۹۹

نقش اصناف در تحقق شعار سال بی بدیل است
آصفری
نقش اصناف در تحقق شعار سال بی بدیل است

نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب گفت:نقش برجسته و موثر اصناف در تقویت قوای اقتصادی کشور و همچنین ارتقای سطح معیشتی مردم و در نهایت تحقق جهش تولید بی بدیل است. 

شنبه، ۲۵ مرداد ماه، ۱۳۹۹