پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
آمار مرگ و میر کرونا ،فراتر از آماری است که دولت اعلام می کند /وزیر بهداشت به روسیه و چین سفر کند
آصفری
آمار مرگ و میر کرونا ،فراتر از آماری است که دولت اعلام می کند /وزیر بهداشت به روسیه و چین سفر کند

محمدحسن آصفری نماینده مجلس  با اشاره به شرایط کرونا در کشورگفت: به نظر من بحث کرونا فاجعه آمیز شده است و آمارمرگ ومیر و تعداد مبتلایان فراتر از آماری است که دولت اعلام می کند.

دوشنبه، ۱۹ آبان ماه، ۱۳۹۹