پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
استفاده از مازوت توجیه قانع کننده ای ندارد/حداقل نیروگاه ها باید فیلتر گذاری شوند
آصفری
استفاده از مازوت توجیه قانع کننده ای ندارد/حداقل نیروگاه ها باید فیلتر گذاری شوند

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: انتظار می رود که اگر دولت و وزارت نیرو چاره ای جز استفاده از مازوت ندارند، حداقل نسبت به فیلترگذاری نیروگاه ها اقدام کنند.

دوشنبه، ۱۳ بهمن ماه، ۱۳۹۹

استفاده از مازوت توجیه قانع کننده ای ندارد/حداقل نیروگاه باید فیلترگذاری شوند
آصفری
استفاده از مازوت توجیه قانع کننده ای ندارد/حداقل نیروگاه باید فیلترگذاری شوند

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: انتظار می رود که اگر دولت و وزارت نیرو چاره ای جز استفاده از مازوت ندارند، حداقل نسبت به فیلترگذاری نیروگاه ها اقدام کنند.

یکشنبه، ۱۲ بهمن ماه، ۱۳۹۹

علت حل نشدن معضل آلودگی هوا انحراف از ایفای وظایف و سیاسی کاری های ابتکار و کلانتری است
آصفری
علت حل نشدن معضل آلودگی هوا انحراف از ایفای وظایف و سیاسی کاری های ابتکار و کلانتری است

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: انحراف از ایفای وظایف سازمان محیط زیست دلیل آلودگی هواست، چرا که ابتکار و کلانتری بیشتر سعی می‌کنند موضع سیاسی اتخاذ کنند تا اینکه به کار‌های اصلی خود بپردازند.

سه شنبه، ۱۶ دی ماه، ۱۳۹۹