پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
همایش دهیاران بخش قره چای برگزار شد
با حضور نماینده اراک، کمیجان خنداب
همایش دهیاران بخش قره چای برگزار شد

با حضور محمد حسن آصفری و جمعی از مدیران استانی همایش دهیاران و ناظرین بخش قره چای در بخشداری قره چای برگزار شد.

چهارشنبه، ۲۱ خرداد ماه، ۱۳۹۹