پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
آب رسانی به رینگ شرق به جنوب اراک از سد کمال صالح اجرایی می شود
آصفری
آب رسانی به رینگ شرق به جنوب اراک از سد کمال صالح اجرایی می شود

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از قول مساعد مدیرعامل آبفای کشور مبنی بر اجرای طرح آب‌رسانی به رینگ شرق به جنوب اراک از آب سد کمال صالح خبر داد.

سه شنبه، ۱۴ مرداد ماه، ۱۳۹۹

باید از امیدواری بی ثمر به کشورهای اروپایی دست کشید
آصفری
باید از امیدواری بی ثمر به کشورهای اروپایی دست کشید

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید از امیدواری بی ثمر به کشورهای اروپایی دست کشید و باید نگاهمان به ظرفیت های داخلی باشد.

یکشنبه، ۱۲ مرداد ماه، ۱۳۹۹

با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال معلولین تاکید شد
در جریان دیدار آصفری
با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال معلولین تاکید شد

در جریان دیدار محمدحسن آصفری، با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال و مسکن معلولین تاکید شد.  

شنبه، ۱۱ مرداد ماه، ۱۳۹۹

موافقت لازم برای راه اندازی بخش دیالیزی در بیمارستان اراک از وزیر بهداشت اخذ گردید
با پیگیری آصفری
موافقت لازم برای راه اندازی بخش دیالیزی در بیمارستان اراک از وزیر بهداشت اخذ گردید

با پیگیری و درخواست محمد حسن آصفری،موافقت لازم برای راه اندازی بخش دیالیز در بیمارستان اراک اخذ شد.

جمعه، ۱۰ مرداد ماه، ۱۳۹۹

اعتبار ویژه برای تکمیل بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی ولیعصر سرعت گرفت
با پیگیری نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی
اعتبار ویژه برای تکمیل بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی ولیعصر سرعت گرفت

با پیگیری محمد حسن آصفری،تخصیص اعتبار ویژه جهت تکمیل و راه اندازی بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی ولیعصر (عج)سرعت گرفت.

جمعه، ۱۰ مرداد ماه، ۱۳۹۹