پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری
پیمانکار بیمارستان ولیعصر باید تعیین تکلیف شود
پیمانکار بیمارستان ولیعصر باید تعیین تکلیف شود

نشست نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در خصوص پیگیری پروژه بیمارستان ولیعصر با رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دفتر محمد حسن آصفری،در جلسه  نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک و پیمانکار پروژه بیمارستان ولیعصر، ایشان خواهان رسیدگی به این پروژه شد.
وی با اشاره به اینکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان حاضر در جلسه به این نتیجه رسیده بودند که پیمانکار فعلی نمی تواند این پروژه را به سامان برساندافزود: پیمانکار پروژه بیمارستان ولیعصر اراک اگر توانایی انجام پروژه و پرداخت حقوق کارگرانش را ندارد نباید چنین پروژه ای را قبول می کرد تا حقوق مردم ضایع شود.
وی افزود: پروژه بیمارستان ولیعصر ‌اراک باید تعیین تکلیف شود و پیمانکار کنونی از عهده پروژه بر نمی آید.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد شنبه با حضور استاندار مرکزی جلسه ای برای تعیین تکلیف این پروژه برگزار شود.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام