پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری:
قش مهم همکاری‌های درمانی در حوزه کرونا و اعطای بورس تحصیلی در توسعه مناسبات تهران و بوداپست
قش مهم همکاری‌های درمانی در حوزه کرونا و اعطای بورس تحصیلی در توسعه مناسبات تهران و بوداپست

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و مجارستان با اشاره به اهمیت تقویت ارتباطات دوستانه میان ایران و مجارستان در حوزه ارتباطات پارلمانى، گفت: این موضوع نقش مؤثری در کمک به افزایش سطح تعاملات دو کشور و رفع موانع توسعه همکاری هاى فیمابین دارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ محمدحسن آصفری رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسلامى ایران و جمهورى مجارستان با زلتان وارگاها ژونیس، سفیر جمهورى مجارستان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

 آصفرى در این دیدار مناسبات فیمابین دو کشور را دوستانه و رو به رشد خواند و افزود: تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه میان جمهورى اسلامى ایران و جمهورى مجارستان در عرصه هاى مختلف به ویژه ارتباطات پارلمانى، نقش مؤثری در کمک به افزایش سطح تعاملات دو کشور و رفع موانع توسعه همکاری هاى فیمابین دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار گفت: تعاملات دو کشور در زمینه هاى اقتصادى، تجارى، کشاورزى، دارویى و علمى - آموزشى از اهمیت فراوانى برخوردار است.

رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسلامى ایران و جمهورى مجارستان همچنین افزود: همکارى بخش هاى بهداشتى و درمانى دو کشور در زمینه مقابله با کرونا و اعطاى بورس تحصیلى به دانشجویان دو کشور، نقش مهمى در توسعه همکارى هاى فیمابین دارد.

سفیر مجارستان در تهران: دولت و پارلمان مجارستان آماده افزایش مناسبات دوجانبه با ایران

زلتان وارگاها ژونیس نیز در این دیدار بر اهمیت ارتباطات میان مجالس دو کشور تاکید کرد و افزود: تعاملات پارلمانى و ارتباط نمایندگان بخش هاى مختلف مجالس دو کشور از جمله گروه هاى دوستى پارلمانى، نقش مهمى در توسعه مناسبات دوجانبه و پیشبرد همکارى هاى منطقه اى و بین المللى دارد.

وى در ادامه تصریح کرد: ایران از پیشینه فرهنگى و تمدنى  غنى برخوردار است و افزایش تعاملات میان بخش هاى مختلف دو کشور مورد توجه دستگاه دیپلماسى و سیاست خارجى مجارستان قرار دارد.

سفیر مجارستان در تهران همچنین به حضور ٤ میلیون پناهجوى افغانى طى سالیان متمادى در ایران اشاره و از اقدامات کشورمان در زمینه کمک به معیشت و تحصیل آنان قدردانى کرد.

این دیپلمات مجارى در پایان این دیدار بر آمادگى دولت و پارلمان مجارستان براى گسترش مناسبات اقتصادى، سیاسى و پارلمانى با کشورمان تاکید کرد./


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام