پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
با پیگیری محمد حسن آصفری،
عملیات گاز رسانی به شهرک گلخانه ای امان آباد صورت پذیرفت.
عملیات گاز رسانی به شهرک گلخانه ای امان آباد صورت پذیرفت.

 در جریان مطالبه تعدادی از گلخانه داران شهرک گلخانه ای روستای امان آباد اراک، جهت بهره مندی از گاز طبیعی با پیگیری محمد حسن آصفری، نماینده اراک و همکاری شرکت گاز عملیات گازرسانی به این شهرک در بازه زمانی ۶ ماهه صورت پذیرفت.

گفتنی است که بخش قابل توجهی از محصولات این شهرک گلخانه ای به خارج از کشور صادر میشود که توسعه و پیشرفت آن نقش بسزایی را در ارز آوری برای کشور و ایجاد اشتغال برای جوانان روستا دارد.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام