پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری:
کشور نیازمند برنامه‌های مدیریتی نیست
 کشور نیازمند برنامه‌های مدیریتی نیست

نماینده اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز کشور نیازمند برنامه‌های مدیریتی نیست؛ زیرا طی سال‌های گذشته برنامه‌های مختلفی برای مدیریت کشور در قالب برنامه توسعه چهارم، پنجم، ششم مطرح شده است. ایران نیازمند مجری جهادی برای اجرای برنامه‌ها است.

محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مورد اولویت‌های کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: کشور امروز نیازمند مدیریتی انقلابی و کارآمد بوده و تا زمانی که مدیریت حاکم بر کشور دغدغه مسائل مردم را نداشته باشد، مشکلات کشور برطرف نخواهد شد.

وی افزود: امروز کشور نیازمند برنامه‌های مدیریتی نیست؛ زیرا طی سال‌های گذشته برنامه‌های مختلفی برای مدیریت کشور در قالب برنامه توسعه چهارم، پنجم، ششم مطرح شده است. ایران نیازمند مجری جهادی برای اجرای برنامه‌ها است.

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضرورت دارد افرادی با روحیه جهادی و انقلابی در ترکیب کابینه دولت سیزدهم قرار بگیرند و برنامه‌های مدیریتی کشور را به صورت دقیق عملیاتی کنند.

آصفری تصریح کرد: دولت سیزدهم نباید صرفاً به دنبال پاسخگویی باشد، بلکه باید تمام تمرکز خود را بر امر اجرا قرار دهد زیرا مشکلات کشور با گفتار درمانی دولت‌ها برطرف نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید به وکیل الدوله تبدیل شوند. مجلس یازدهم چشمش را روی خطاهای دولت سیزدهم نخواهد بست.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام