پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری؛
از شرکت دانه چین بازدید کرد
از شرکت دانه چین بازدید کرد

  پیرو بازدیدهای محمد حسن آصفری از روستاهای اراک ،خنداب و کمیجان و مطرح شدن مشکل کمبود نهاده های دامی از سوی دامدارن ایشان در خصوص پیگیری کمبود نهاده های دامی از شرکت دانه چین اراک بازدید بعمل آورد.

 

آصفری در این بازدید نسبت به تامین نهاده های دامی از سوی شرکت های داخلی ، رفع مشکل دامداران و به تبع آن جلوگیری از تعطیلی واحدهای دامداری تاکید کرد.

پیگیری ها از وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مسئول تا رفع مشکل کمبود نهاده های دامی ادامه خواهد داشت.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام