پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
تحقیق و تفحص ؛
از نهاد ریاست جمهوری کلید خورد
از نهاد ریاست جمهوری کلید خورد

بعد از  حواشی ایجاد شده در خصوص مسائلی از قبیل نقش برادر رئیس جمهور در مذاکرات برجامی، نقش نهاوندیان در مسائل اقتصادی ،حسابرسی هزینه های مالی دفتر ریاست جمهوری ،برخی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری را کلید زدند.

 

 نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص حواشی ایجاد شده در خصوص مسائلی از قبیل نقش برادر رئیس جمهور در مذاکرات برجامی، نقش نهاوندیان در مسائل اقتصادی ،حسابرسی هزینه های مالی دفتر ریاست جمهوری ، هزینه های سفرهای ریاست جمهوری و مسائلی از این قبیل گفت: طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری با امضای تعدادی از نمایندگان و با هشت سوال کلیدی تهیه و به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد.

وی افزود:این طرح مسائلی که در دفتر ریاست جمهوری می گذرد را آشکار خواهد کرد.
اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام