پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری
بهتر است شورای عالی امنیت ملی ابعاد FATF را بررسی کند
بهتر است شورای عالی امنیت ملی ابعاد FATF را بررسی کند

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که با توجه به ابعاد حساس FATF بهتر است که شورای عالی امنیت ملی بررسی آن را در دست گرفته و از ابعاد مختلف تاثیرات آن را بررسی کند.

محمد حسن آصفری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ساز و کار تصویب FATF، بیان کرد: از نظر بنده باتوجه به ابعاد امنیتی که تصویب FATF و CFT می تواند به دنبال داشته باشد، شورای عالی امنیت ملی باید آن را بررسی کرده و در خصوص موانعی که می تواند احیانا به دنبال داشته باشد و تاثیرات آن در حوزه مسائل داخلی و سیاست خارجی؛ اعلام نظر کند و در نهایت پس از اعلام نظر شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ورود کند.

وی در ادامه اظهار کرد: بحث FATF موضوعی است که ابهامات زیادی دارد و اگر به ابعاد آن توجه نکنیم ممکن است در آینده با مشکلاتی روبه رو شویم و همان دبه ای که در برجام درآورده و نه تنها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند و حتی تحریم ها را تشدید نیز کردند، مجددا تکرار شود.

نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که ممکن است آنها به دنبال FATF و CFT توافقات و پروتکل های دیگری را بر روی میز بگذارند. چراکه در بحث برجام نیز اعلام شد هیچ موافقتنامه و پروتکل پیوستی ندارد و بعد مشخص شد کهFATF و CFT را نیز به دنبال داشته است.

وی در ادامه تاکید کرد: این بحث بسیار حائز اهمیت و حساس است و به نظر بنده شورای عالی امنیت ملی باید تمام ابعاد آن را بررسی کرده و سپس از ظرفیت مجلس نیز استفاده شود.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام