پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری
هیچگونه انتخاباتی را نمی‌توان به صورت مجازی و پستی برگزار کرد
هیچگونه انتخاباتی را نمی‌توان به صورت مجازی و پستی برگزار کرد

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در حال حاضر امکان برگزاری انتخابات به صورت پستی وجود ندارد زیرا امکانات موجود برای این کار فراهم نشده است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت ،با اشاره به اینکه زیرساخت‌های کافی برای برگزار شدن انتخابات به صورت پستی وجود ندارد، اظهار کرد: امکان پستی شدن انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراها وجود ندارد زیرا زیرساخت‌های آن فراهم نبوده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: ضمنا در بعد نظارتی هم نمی‌توان نظارت دقیقی را در انتخابات پستی انجام داد زیرا تمهیداتی در این زمینه تاکنون اندیشیده نشده است.

نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر هیچگونه انتخاباتی را نمی‌توان به صورت مجازی و پستی برگزار کرد زیرا زیر ساخت‌های کافی وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به دلیل اینکه زیر ساخت‌های برگزاری چنین انتخاباتی فراهم نبوده قانون هم اجازه نخواهد داد که انتخابات به شکل پستی برگزار شود؛ بنابراین اگر روزی هم زیرساخت‌های اینگونه انتخابات فراهم شود باید به تصویب مجلس برسد که مجلس هنوز هیچ اظهار نظری در این خصوص نداشته است.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام