پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری
علت بی توجهی و عدم خرید محصولات کشاورزی
علت بی توجهی و عدم خرید محصولات کشاورزی

به دنبال سوال محمد حسن آصفری نماینده مردم شریف اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص "علت بی توجهی و عدم خرید محصولات کشاورزان و باغداران زحمتکش شهرستان خنداب" و با دستور وزیرجهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ملزم به خرید تولیدات باغی و کشاورزی این شهرستان شد.


به گزارش روابط عمومی دفتر محمد حسن آصفری، دوشنبه ۱۲ آبان و با درخواست نماینده مردم شریف اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، دکتر معتمد معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در شهرستان خنداب حضور یافت و بهمراه نماینده ای از دفتر محمد حسن آصفری، آنجفی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و فرماندار خنداب از تعدادی از روستاهای شهرستان خنداب(استوه) و کارخانجات فرآوری کشمش بازدید به عمل آمد که در ادامه و با حضور در فرمانداری خنداب جلسه ای در این خصوص برگزار شد که مقرر گردید نسبت به خرید تضمینی کشمش با قیمت هرکیلوگرم ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان اقدامات 


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام