پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان
افزایش امتیاز سالیانه مربوط به پزشکان شاغل در شهر اراک با پیگیری‌های به عمل آمده محقق شد
افزایش امتیاز سالیانه مربوط به پزشکان شاغل در شهر اراک با پیگیری‌های به عمل آمده محقق شد

به نقل از واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی دفتر ارتباطات مردمی️ محمد حسن آصفری نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان ، در جریان پیگیری‌های مستمر ایشان امتیاز سالیانه مربوط به پزشکان شاغل در شهر اراک از میزان ۳۰ به ۶۰ افزایش پیدا کرد.  

در جریان پیگیری‌های مستمر محمد حسن آصفری نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان از وزارت بهداشت و نشست اخیر وی با رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور که این مهم در تاریخ ۲۰ آبان ماه سالجاری صورت پذیرفت و با تلاش‌ مجموعه مدیریتی سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اراک ، موضوع افزایش امتیاز سالیانه مربوط به پزشکان شاغل در شهر اراک در طریق کمیسیون تبصره ۷ ماده ۱۳ مطرح شد که طی آن مقرر گردید از تاریخ ۱۳ آذر ماه سال جاری امتیاز شهر اراک از میزان ۳۰ به ۶۰ افزایش پیدا کند ، تا به این ترتیب دسترسی عادلانه جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی به مردم تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام