پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور
آقایان انکار می کنند ، اما خودشان می دانند که مازوت می سوزانند!
آقایان انکار می کنند ، اما خودشان می دانند که مازوت می سوزانند!

آصفری نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان تصریح کرد: در بحث آلودگی هوا ، غیر از تذکر به رئیسی و سئوال ، کاری نمی توانیم بکنیم . آقایان انکار می کنند، اما خودشان می‌دانند که مازوت می سوزانند!

محمد حسن آصفری درباره مازوت سوزی و انکار برخی مسئولین گفت: کسانیکه انکار کردند خودشان می‌دانند که بیشترین آلودگی را در کشور مازوت سوزی ایجاد می‌کند. وقتی نیروگاه‌های ما از مازوت استفاده می‌کنند آلودگی را تشدید می‌کنند ، متاسفانه بعد از خودرو‌ها مازوت سوزی بیشترین تاثیر را در آلودگی هوا دارد. باید یک اقدام جدی در اینباره صورت بگیرد  چون این مسئله مهم است و نمی‌توان به سادگی ازکنار آن رد شد. اینکه کسی بخواهد مازوت سوزی را انکار کند، بهترین داور مردم هستند که از کنار نیروگاه‌ها عبور می‌کنند.

نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور تاکید کرد :اخیرا و یک هفته پیش چند باری به دولت تذکر دادیم. بایدسازمان محیط زیست نسبت به این مسئله پاسخگو باشد و اقدام حقوقی در این قضیه انجام دهند و نسبت به برخورد با مجموعه‌های متخلف صورت بگیرد تا تکلیف مازوت سوزی مشخص شود.وی در ادامه درباره تذکر مجلس نسبت به ترک فعل در حوزه آلودگی هوا اشاره کرد: ما غیر از تذکر به رئیس جمهور و سوال به رئیس جمهور کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. در برنامه هفتم آوردیم که دولت نسبت به استاندارد کردن سوخت‌ها ملزم شود و شاهد کم شدن آلودگی باشیم. درباره ترک فعل‌ها نیز تذکر دادیم. 


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام