پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم:
مجلس ،سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تادر طول اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام نماید
مجلس ،سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تادر طول اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام نماید

آصفری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم: مجلس شورای اسلامی ، سازمان تامین اجتماعی کشور را مکلف کرد در طول سال‌های اول ، دوم و سوم اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان با حقوق شاغلین همتراز اقدام نماید .

آصفری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم: بخش زیادی از بازنشستگان با مشکل معیشتی مواجه هستند و بیش از ۸۰۰ هزار نفر از بازنشستگان زیر ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.در ادامه پیگیری مطالبات به حق این قشر عزیز مصوبه کمیسیون تلفیق متناسب‌سازی شامل همه بازنشستگان تهیه شد و دولت مکلف شدحقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد با حقوق شاغلان هم تراز کند.

ایشان در ادامه تاکید کرد : مجلس شورای اسلامی در نهایت ، سازمان تامین اجتماعی کشور را مکلف کرد تا با تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در طول سال‌های اول ، دوم و سوم اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان با حقوق شاغلین همتراز اقدام نماید ، به نحوی که در پایان سال سوم برنامه هفتم ، نسبت مستمری بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد دستمزدهای شاغلین همتراز خود برسد.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام