پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان:
آیا مسئولان فشار تحریـم‌ها را حس می‌کنند
آیا مسئولان فشار تحریـم‌ها را حس می‌کنند

آصفری، نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور: اعتراض حق مـردم است ، وقتـی مردم نسبت به گرانـی ، معیشت و بیکاری اعتراض دارند، باید به آن توجه کنیم.

آصفــری ،نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشورضمن پیگیری مطالبات مردم حوزه انتخابیه در مطلبی بیان نمود: "معتقـدم کـل کشور با تحریم‌ ها دست به گریبان است اما تفاوت در پـرداخت حقوق‌ها خود یک ناعدالتی است . اولیـن مسئله‌ای که مجلـس و دولـت باید آن را حل کند رفع تبعیـض در پرداخـت حـقـوق‌هاست که هـرچه تبعیض کمتر شود فشار تحریم‌ها بر همه یکسان وارد می‌شود . لیکن اینکه بازنشسته با حقوق ناچیـز خود بخواهـد زندگی خود را بگذراند و بگوییــم حـق اعتـراض نـــداری و در مقابل فــلان شخــص در فــلان مسئــولیـت متوجــه دریافتی و مشکلات او نـباشد ، ایـن خـود عیـن ناعـدالتـی اسـت !"

این نماینده مجلس در ادامه تشریح کرد :جامعه نسبـت به وضـع اقتصادی اعتراض دارد و همین گرانی ها و مشکلات اقتـصادی زمینه ساز شـروع اعتراضات میباشد البته فشار تحریـم‌ها نبـاید فقـط روی یک قشر خاص باشد بلکه تمامی مسئولین هم میبایست تحریـم‌ها را لمس کنند .حقیقت آنست که نباید در گوش خود پنبـه کنیم و متوجه اعتـراضات نباشیم ، ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی رییس جمهور محترم ، عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با ضعـف های متعـددی روبرو بوده و همین موضوع زمینـه ساز بروز اعتـراض ها است ، معتقدم با افزایش قیمت ها ، اعتـراض های مــردمـی شکـل جـدیــــدی بــه خــــود مــی گیــــرد که در این حوزه توقع داریم دولت لایحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق‌ها را هرچه زودتر به مجلس تقدیم کند تا به هرشخصی بر اساس عدالت ، فعالیت و زحمتی که می کشد و باتوجه به شرایط گرانی و تورم جامعه پرداختی وجود داشته باشد. همچنین نبایستی خیلی خوش باور باشیم که مردم اعتراضی ندارند . 


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام