پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی:
جایگاه «کمیسیون مقام زن» سازمان ملل با حضور عربستان زیر سوال است
جایگاه «کمیسیون مقام زن» سازمان ملل با حضور عربستان زیر سوال است

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس، تاکید کرد: حضور عربستان به عنوان عضو ناظر در کمیسیون مقام زن سازمان ملل به عنوان کشوری که در آن زنان حتی حق رای نیز ندارند جایگاه این کمیسیون را زیر سوال می برد.

محمدحسن آصفری در گفت وگو با ایسنا، ضمن محکومیت حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، بیان کرد: ما شاهدیم که عربستان سعودی به عنوان عضو ناظر در کمیسیون زنان سازمان ملل حضور دارد در حالی که زنان در عربستان سعودی در مقایسه با جمهوری اسلامی از هیچ جایگاهی برخوردار نیستند و حتی از حداقل حقوق شهروندی نیز بی بهره هستند.

وی افزود: تا چند سال گذشته زنان حتی حق داشتن گواهی نامه در عربستان سعودی را نداشتند، یا اینکه زنان حق نداشتند به عنوان کارمند در ادارات مشغول کار شوند، حتی تا به امروز یک انتخابات در عربستان برگزار نشده که زنان نیز بتوانند در آن رای دهند. حتی مردان نیز در عربستان سعودی حق رای ندارند.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل ابتدا تکلیف خود را درباره حقوق زنان روشن کند

نماینده مردم اراک در مجلس در ادامه با بیان اینکه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل یک اقدام باطل است، اظهار کرد: این کمیسیون ابتدا باید تکلیف خود را با حقوق زنان در سطح جامعه بین المللی روشن کند. اینکه عربستان عضو ناظر در این کمیسیون است خودش جای تاسف دارد و نوعی پوزخند به حقوق زنان در دنیا به شمار می رود.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور، تصریح کرد: این رفتارها حاکی از بازی این مجامع بین المللی در زمین سیاست های آمریکایی و اروپایی است. این کشورها امروز باید پاسخگوی رفتارهای غلط خود باشند.

زنان در جمهوری اسلامی در جایگاه تصمیم سازی هستند

آصفری گفت: امروز زن در برخی از جوامع غربی به عنوان یک کالای تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که در جمهوری اسلامی زنان در جایگاه‌های مهم و تصمیم گیری نظیر سفیر، معاون رئیس جمهور، وزیر، استاندار، فرماندار و نماینده مجلس نقش آفرین هستند، نمی شود صرف اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث حجاب مطرح شده است ما را محکوم کنند و جمهوری اسلامی را از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج کنند. رسمیت این کمیسیون با حضور برخی از کشورها در آن که اصلا برای حقوق زنان احترامی قائل نیستند زیر سوال است

حجاب، قانون جمهوری اسلامی و برای همه محترم است

وی در پایان افزود: رفتار جمهوری اسلامی کاملا روشن است، حضور زنان در پارلمان و دولت ایران و در صحنه های اجتماعی و تصمیم گیری خود بیانگر این است که زن در جمهوری اسلامی دارای احترام و جایگاه بوده و از حقوق شهروندی برخوردار است. حجاب نیز قانون جمهوری اسلامی است که برای همه نیز محترم به شمار می رود.

به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه با تلاش و فشارهای آمریکا و متحدانش، قطعنامه لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل به تصویب رسید.

قطعنامه حذف ایران از این کمیسیون با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام