پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
در جریان دیدار آصفری
با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال معلولین تاکید شد
با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال معلولین تاکید شد

در جریان دیدار محمدحسن آصفری، با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال و مسکن معلولین تاکید شد.  

 

به گزارش روابط عمومی دفتر محمدحسن آصفری ، نائب رئیس کمیسون امور داخلی کشور و شوراها خواستار حل مسئله اشتغال و مسکن معلولین با ارائه مشوق های قانونی شد که از جمله این مشوق ها می توان به اعطای وام کم بهره به مبلغ ۵۰ میلیون تومان در ازای جذب هر معلول و پرداخت حق بیمه معلولین به کارفرمایان اشاره نمود.
در ادامه وی گفت: سازمان بهزیستی کشور باید جهت تامین مسکن معلولین فاقد مسکن در چارچوب توافق نامه های بین این سازمان، بنیاد مستضعفان وستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقدام نماید.
همچنین در ادامه این جلسه محمدحسن آصفری خواستار اعطای وام ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن به خانواده های دارای ۲ نفر معلول با میزان معلولیت شدید، در صورت تامین زمین در شهر یا روستا از جانب آنها شد و اضافه کرد سازمان بهزیستی تلاش نماید تا پرداخت اعتبار برای افراد توانخواهی که در نوبت هستند، از محل ردیف ۲۴ تبصره ۱۴ قانون بودجه صورت پذیرفت.


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام