پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
آصفری:
تاریخ اثبات می کند هیچ قدرتی در مقابل پشتوانه مردمی توان ایستادگی ندارد/پشتیبانی قدرت های غربی از دولت های دست نشانده سرابی بیش نیست
تاریخ اثبات می کند هیچ قدرتی در مقابل پشتوانه مردمی توان ایستادگی ندارد/پشتیبانی قدرت های غربی از دولت های دست نشانده سرابی بیش نیست

نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، گفت:سراب بودن پشتیبانی قدرت های غربی در مورد دولت های دست نشانده عیان و آشکار است و این بیشتر برای کسب قدرت جهان غرب در در خصوص منافع خودشان بوده است.

محمد حسن آصفری  در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در روز مبعث پیامبر مکرم اسلام(ص) گفت : در مسئله ی مهم دفاعی هر کشور پشتوانه ملت از دولت از اهمییت فراوانی برخوردار است.

وی افزود:تاریخ اثبات کرده است هیچ قدرتی در مقابل پشتوانه مردمی توان ایستادگی ندارد حتی قدرت های که دارای سلاح ها و تجهیزات مدرن نظامی بودند.

نایب ریس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: امروزه انقلاب اسلامی توانسته در طول چهل و سه سال در مقابل تهدیدات گوناگون هجمه های مختلف دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی کند و این محقق نمی شد مگر با پشتوانه‌ی عظیم مردم از نظام و انقلاب که خمواره همچون سدی در مقابل دسیسه ها و توطئه ها بوده است.

وی بیان داشت:  آمریکا و دیگر قدرت های جهان غرب لحظه ای از توطئه چینی دست بردار نبوده اند و و هر از چند گاهی با یک بار ترفندی دیگربه دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی بوده اند اما نکته مهم این است که  دولت ها بایستی با تلاش مستمر خود رضایتمندی مردمشان را از نحوه مدیریت کشور را کسب نمایند.


نماینده مردم اراک ،کمیجان،خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: سراب بودن پشتیبانی قدرت های غربی در مورد دولت های دست نشانده عیان و آشکار است و این بیشتر برای کسب قدرت جهان غرب در در خصوص منافع خودشان بوده است.

آصفری تاکید کرد:آمریکا و ایادی اش هرجا منافعی وجود داشته باشد از دولت های دست نشانده حمایت می‌کنند و به اصطلاح به فکر پُر کردن جیب خود هستند و هرجا منافعشان درخطر باشد دست از حمایت آن دولت بر می دارند، اتفاقات اخیر اوکراین و جریانات افغانستان و سایر کشور های مشابه خود گویای این موضع مهم است.

نایب ریس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد:در طول تاریخ چندین بار شاهد چنین صحنه هایی بودیم که آمریکا بعضاً دولت هایی را بر سر قدرت آورده ولی به دلیل سست پایه بودن آن ها و انقضای تاریخ منافع دیگر قابل بهره‌برداری مفیدی از آنها به صرفه نبود لذا دست حمایت از سرشان برمی دارند  این در حالی است که بهترین و محکم ترین  مهم ترین پشتوانه ی دولت ها ایستادگی روی پای خودشان است چرا که  تا وقتی متکی به حمایت مردم باشند پیروز هستند .


اشتراک گذاری خبر: گوگل پلاس توئیتر واتساپ تلگرام