پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
نکات مهم

همشهریان عزیز لطفا قبلا از ارسال درخواست به نکات زیر توجه نمایید.

۱. فقط به درخواستهایی که براساس قانون مطابق وظایف و اختیارات نماینده می باشد، پاسخ داده می شود.

۲. لطفا اطلاعات ذیل را به درستی وارد کنید.

ثبت درخواست ملاقات مردمی
جهت دریافت کد تازه، کلیک کنید